Fonds Slachtofferhulp & TrafVic-Kids

Jaarlijks belanden er naar aanleiding van een verkeersongeval ongeveer 30.000 mensen op de spoedeisende hulp en overlijden er 600. De impact van een verkeersongeval is enorm. Zeker voor kinderen. Wanneer zij geen gespecialiseerde trauma- en rouwbehandeling krijgen, kunnen kinderen daar op korte en lange termijn (ernstige) klachten van ervaren. Garage label CarProf waarbij Autobedrijf Roeleveld is aangesloten wil hier haar steentje aan bijdragen en steunt sinds 2020 het project TrafVic-Kids van Fonds Slachtofferhulp.

TrafVic-Kids

TrafVic-Kids doet wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van een ongeluk voor een kind. Ze zijn zelf slachtoffer, of verliezen bijvoorbeeld hun ouder, of broertje. De jonge slachtoffers kunnen door dit trauma depressief of boos worden. Of krijgen moeite met leren en de omgang met leeftijdsgenootjes of ouders. Met de kennis uit onderzoek krijgen die kinderen specialistische hulp. De hulp komt online en via een landelijk netwerk van therapeuten. Hiermee wordt de kans op psychische, sociale en gedragsmatige klachten verkleind.

Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp is in 1989 opgericht door erevoorzitter prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Met het programma Verkeersongevallen richt het fonds zich op de verbreding en structurele verbetering van het hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Op financieel, emotioneel en juridisch vlak. Zo werken zij onder andere aan het versterken van de (rechts)positie en faciliteren zij lotgenotencontact en noodhulp. TrafVic-Kids is een nieuw project binnen dit fonds. 

50 cent per APK naar Fonds Slachtofferhulp

Van elke APK dragen alle CarProf vestigingen in Nederland €0,50 af aan Fonds Slachtofferhulp. De APK-actie werd in januari 2020 goed ontvangen en wordt gedragen door het netwerk. Elke maand zal op de CarProf website een tussenstand van het opgehaalde bedrag gecommuniceerd worden. Inmiddels staat de teller op €21.026.

HomeWerkplaatsAPKFonds Slachtofferhulp &